سربرگ

نمونه مسائل

مشاوره آلمانی

"قصد دارم در بلند مدت سازمان را به سمت الف توسعه دهم اما کارکنان را همراه و قابل اطمینان نمی بینم. به چه ترتیبی با مسئله روبرو شوم؟"

"می خواهم خودم و باقی اعضای هیئت مدیره از صحت استراتژی بلندمدتی که تدوین کرده ام مطمئن باشیم. چه طور این اطمینان را بدست بیاوریم؟"

" شرکت دچار بحران مالی شده است. طی چه برنامه ای سلامت را به آن بازگردانم که پایدار باشد؟"

"شرکت ما سود ده و در حال رشد است و از لحاظ عملیاتی مشکلی حس نمی شود، اما بین مالکین و مدیران اجرایی تنش و تداخل مزمن وجود دارد. مسئله چیست و چه طور آن را مرتفع کنیم تا برای آینده آماده باشیم؟"

"شرکت ما توزیع کننده یک جنس معین با مارک آپ بالا، اما دچار ضرردهی شده است. شرکت برای جبران خسارت وارد خط بیزنسی متفاوتی می شود اما دوباره برخلاف برنامه های روی کاغذ ضررده می شود. چرا؟ چه طور این مسئله دوباره تکرار نشود؟"

"خدمات رسانی ما به مشتریان مشکل دارد و من نگران خروج بعضی کارمندان کلیدی هستم. مسئله از کجا است و در مورد آن چه بکنم؟"

مشاوره استراتژی داخلی

"پیش از خروج آمریکا از برجام ما در شرکت با ورود به مناقصه الف مخالفت کردیم که روی کاغذ جذاب به نظر نمی رسید. دیگر شرکت های این صنف نیز در مورد این مناقصه همینطور کردند. نقدینگی خود را نیز در بانک نگه داشتیم. بعد از گذشت چند ماه و برهم خوردن برجام معتقدیم می بایست در آن مناقصه شرکت می کردیم اما الان فرصت ظرفیت سازی نداریم. نقدینگی امان را هم باید تبدیل به دارایی های با دوام می کردیم. الان دوباره با تصمیمات متنوعی در مورد ظرفیت سازی نیروی انسانی سازمان برای مناقصات پیش رو، ورود به بازار جیم و دال و تصمیم در مورد نحوه سرمایه گذاری نقدینگی شرکت روبرو هستیم. چه طور تصمیم بگیریم که با وجود عدم قطعیت دچار ضررهای مشابه نشویم؟"

مشاوره روابط استراتژیک، مشاوره خرید و ادغام سهام خصوصی

"آیا نگرانی من در مورد فرصت طلبی اخیر تامین کننده کلیدی الف شرکت صحت دارد یا نگران مشکلی در رابطه امان نباشم؟"

"برای تامین مالی قصد جذب سرمایه دارم. چه میزان سهام خصوصی شرکتم را به چه قیمتی، تحت چه عنوانی و طی چه فرآیندی عرضه کنم؟"

طرح های خرد عملیاتی بر اساس مسائل چند متغیره

"می خواهم در زمین هایی با متراژ نامعلوم یک فرنچایز خدماتی بر پایه ماشین آلات وارداتی ام راه اندازی کنم. در زمین هایی که پیدا خواهم کرد در هر کدام چه ترکیبی از ماشین آلاتم را قرار دهم تا سودآوری حداکثری باشد؟"